Kuidas meie Linnutee galaktika tekkis? Kuidas mustad augud kasvavad? Milline on meie Päikesesüsteemi päritolu? Kas on olemas teisi eluks sobivaid maailmu? Need on mõned küsimustest, millega Euroopa Kosmoseagentuuri teadusmissioonid praegu tegelevad. Hetkel planeerime tulevikumissioone ning Euroopa Kosmoseagentuuri teadusdirektor Günther Hasigner kutsub Teid oma seisukohti jagama.

Selle lühikese veebipõhise küsitluse kaudu tahaksime kuulda, milliseid teaduse suuri küsimusi peaksid adresseerima tulevased kosmosemissioonid 2050. aastani.

Küsitluses osalemine


Järgnev informatsioon aitab selgitada, miks Teil palutakse küsitlusele vastata ning mis saab Teie esitatud teabest. Allpool palume anda oma selgesõnaline nõusolek küsitluses osalemiseks.
 
Tänutäheks küsitlusele vastamise eest pakutakse võimalust osaleda igakuises loosis, mille auhinnaks on kinkekaart 100 euro väärtuses.

Kui palju aega osalemisele kulub?


Pärast osalemiseks nõusoleku andmist käesoleval lehel, palume täita küsimustiku täies mahus. Vastamiseks peaks kuluma umbes 10 minutit. Küsimustiku täitmisest võib loobuda igal ajal ükskõik millisel põhjusel.

Mis saab esitatud teabest?


Nõusoleku andmine küsitluses osalemiseks tähendab, et Teie vastuseid kasutatakse ainult uurimistegevuseks ja hindamiseks, et aru saada Teie kosmoseteadust ja Euroopa Kosmoseagentuuri teadusprogrammi puudutavatest seisukohtadest.

Küsitlust puudutavate küsimuste korral või sooviga loobuda nõusolekust pärast küsitluse täitmist, kontakteeruge palun aadressil esa-survey@sciwise.org.

Nõusolek osalemiseks


Palun lugege läbi alljärgnevad väited:
  • Kinnitan, et olen 16 aastat vana või vanem.
  • Saan aru, et minu vastused järgnevale küsitlusele salvestatakse anonüümselt ning kasutatakse ainult uurimistegevuseks ja hindamise eesmärgil.
  • Saan aru, et teave, mida jagan enda kohta, on konfidentsiaalne. Minu identiteeti ei avaldata ärilistel eesmärkidel kolmandatele osapooltele ega avalikustata minu selgesõnalise nõusolekuta.
  • Saan aru, et minu osalemine on vabatahtlik ning võin igal hetkel osalemisest loobuda.
  • Küsitluse lõpus pakutakse mulle võimalust jagada isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid Euroopa Kosmoseagentuurile (st nimi ja kontaktinfo). Seda tehes saan aru, et võin oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja paluda kogu esitatud teabe kustutamist. Samuti saan aru, et kui ma antud teavet ei jaga, ei ole vahendeid minu vastuste tuvastamiseks.
  • Nõustun, et olen saanud adekvaatset informatsiooni oma küsitluses osalemise kohta ning saan aru, mis saab minu esitatud teabest.
Palun märkige, kas saite aru ülal toodud informatsioonist, nõustute ülal toodud väidetega ning soovite küsitluses osaleda:
 

Käesolevat uuringut koordineerib Euroopa Kosmoseagentuuri nimel Institute for Methods Innovation (methodsinnovation.org) ning võimaldab Qualia Analytics (qualiaanalytics.org) pakutud digitaalne platvorm ja tugi, Ühendkuningriigi teabevoliniku kantselei (ICO) juurde registreeritud andmeprotsessor ja on täielikult kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Privaatsuspoliitikat on võimalik näha siin.