Hoe ontstond onze Melkweg? Hoe ontstaan zwarte gaten? Wat is de oorsprong van ons zonnestelsel? Zijn er andere planeten waar leven mogelijk is? Deze en andere vragen onderzoekt de European Space Agency met haar huidige wetenschappelijke missies. Voor de toekomst plannen we nieuwe missies. De Directeur Wetenschap van ESA, Günther Hasinger, nodigt u uit om uw mening met ons te delen.

Met deze korte enquête vragen we uw mening: over welke grote wetenschappelijke onderwerpen moeten de ruimtemissies tot het jaar 2050 gaan?

Deelnemen aan deze enquête


De informatie die volgt helpt ons om u te informeren waarom u gevraagd wordt deel te nemen aan deze enquête en wat wij doen met de informatie die u invult. Uw expliciete toestemming wordt hieronder gevraagd.
 
Als 'bedankje' voor het invullen van deze enquête kunt u meedingen naar een maandelijkse prijs, een waardecheque van €100.

Hoeveel tijd kost het om deel te nemen?


Nadat u toestemming hebt gegeven op deze pagina, wordt u gevraagd de volledige enquête in te vullen. Dit kost u ongeveer 10 minuten. U kunt op elk moment, om elke reden, stoppen met de enquête.

Wat gebeurt er met de informatie die u invult?


Als u instemt met deelname aan deze enquête, worden uw antwoorden uitsluitend gebruikt voor onderzoek. Wij willen uw visie op ruimtewetenschap in het algemeen en het wetenschappelijk programma van de European Space Agency in het bijzonder begrijpen.

Heeft u vragen of opmerkingen over uw deelname aan deze enquête of wilt u uw instemming intrekken nadat u de enquête heeft ingevuld? Neem dan contact op met esa-survey@sciwise.org.

Instemming met deelname


Lees de volgende stellingen:
  • Ik ben zestien jaar of ouder.
  • Ik begrijp dat mijn antwoorden in de volgende enquête anoniem worden opgeslagen en uitsluitend worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
  • Ik begrijp dat informatie die ik over mijzelf verstrek vertrouwelijk is. Mijn identiteit wordt niet openbaar gemaakt voor commercieel gebruik door derden of voor het publiek zonder mijn nadrukkelijke toestemming.
  • Ik begrijp dat mijn deelname vrijwillig is en ik deze op elk willekeurig moment kan staken.
  • Aan het eind van deze enquête krijg ik de mogelijkheid om persoonsgegevens te verstrekken aan de European Space Agency (bijv. naam en contactgegevens). Als ik dit doe, begrijp ik dat ik deze toestemming te allen tijde kan terugtrekken, waarna deze informatie verwijderd dient te worden. Verder begrijp ik dat als ik mijn persoonsgegevens niet verstrek, er ook geen mogelijkheid is om mijn antwoorden in verband te brengen met mijn identiteit.
  • Ik heb voldoende informatie ontvangen over mijn deelname aan deze enquête en ik begrijp wat er gebeurt met de informatie die ik verstrek.
Geef aan of u de informatie hierboven begrijpt, of u het eens bent met de stellingen en dat u instemt met deelname aan deze enquête:
 

Dit onderzoek wordt namens de European Space Agency gecoördineerd en uitgevoerd door de educatieve stichting Institute for Methods Innovation (methodsinnovation.org). Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het digitale platform en de ondersteuning van Qualia Analytics (qualiaanalytics.org), een dataverwerker geregistreerd bij het Britse Information Commissioners Office (ICO). Het onderzoek voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. U kunt de privacyverklaring hier inzien.